Laparoskopik Fıtık Cerrahisinde Hangi Yöntemler Vardır?

  • Total ektraperitoneal fıtık tamiri (TEP) tekniği (Yama; karın zarı (periton) dışında yerleştirilmekte bunun sağlanması içinde ya karın duvarı tabakaları arasında bir yer hazırlanır.
  • Transabdominal preperitoneal tamir (TAPP): Yama; karın içine girilerek oradan yerleştirilir.
  • İntraperitoneal onlay mesh (IPOM) tekniği ile tamir.