Kimler Laparoskopik Fıtık Ameliyatı Olmalıdır?

Fıtık teşhis edildiği zaman ameliyat edilip tamir edilmesi gereken bir hastalıktır. Açık yöntemle ameliyat adayı herkes, laparoskopik cerrahiye engel bir durumu olmadıkça aynı sebeplerle kapalı ameliyat için de uygun adaylardır. Fıtığı nedeniyle ağrı ve rahatsızlık hissi olan hastaların da ameliyat edilmesi klinik olarak doğrudur. Fıtık teşhisi konulan ve başak sağlık problemi olmayan özellikle genç hastalarda fıtık tamirinin mutlaka yapılması önerilmektedir. Tekrar etmiş olan fıtıklar, iki taraflı fıtıklar, normal günlük aktivitelerine erken dönmesi gereken tüm hastalar laparoskopik fıtık ameliyatları için özellikle uygun hastalardır. Hastanın laparoskopik yolla ameliyatı tercih ediyor olması da bir seçim nedenidir. Ameliyatı yapacak olan cerrahın laparoskopik yöntem konusunda yeterince tecrübeli olması da çok büyük önem taşımaktadır. TAPP ve TEP yöntemleri arasında fıtıkların tekrar etmesi yönünden özellikle bir farklılık yoktur ancak TAPP yönteminde göreceli olarak karın içi organ yaralanma riski daha fazladır. IPOM tekniği karın içi yaralanmaların daha fazla olması, sinir hasraları ve fıtıkların tekrarlarının fazla olması nedeniyle poplularitesini kaybetmiştir. Laparoskopik ameliyatların fiyatlarının kimsi olarak daha yüksek olmasına karşılık sosyal faydaları nedeniyle bu maddi farklılık tolere edilecek şekilde görünmektedir.