Kasık Fıtıklarında Laparoskopik (Kapalı) Ameliyat

Laparoskopi fıtık ameliyatları 1990’lı yıllarda başlamış ve en çok kasık fıtığı ameliyatlarında kullanılmaktadır. Laparoskopik fıtık ameliyatları aynı zamanda tekrarlamış (nüks) kasık fıtıklarında da başarı ile uygulanmakta ve tekrar risklerini çok düşürmektedir. Açık kasık fıtığı ameliyatında fıtığın büyüklüğüne bağlı olarak genellikle 5-10 cm’ye varabilen bir cilt kesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Fıtık kesesi içeriği karın içine gönderildikten sonra fıtık alanının üzerine polipropilen yama konularak dikişlerle tutturulmaktadır. Böylece karın ön duvarı zayıflığı kapatılmakta ve karın duvarı güçlendirilmektedir. Yama; ameliyat bölgesimde ömür boyu kalacaktır. Açık kasık fıtığı ameliyatı genel, spinal veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir.