Kaç Tür Fıtık Vardır?

Fıtık; vücudun herhangi bölgesinden olabilmesine karşın sıklıkla karın duvarında, özellikle de inguinal bölgede oluşur. Karın duvarı fıtıkları sadece karın duvarının kaslar tarafından iyi desteklenmediği yerlerde oluşur. Bu alanlar sıklıkla inguinal (kasık),femoral,umblikal bölgeler (göbek),linea alba, semilunar çizginin alt kısmı ve eski insizyon alanlarında yer alır. Fıtık “boynu” ya da ağzı karın duvarında derinde kas tabakasında yer alır. Fıtık kesesi oluşmuştur ve boyundan dışarı sarkar. Fıtık yeri ve fıtık kesesinin büyüklüğü arasında genellikle bir ilişki yoktur.

Fıtık içeriği kasların çevrelediği alana gönderilebiliyorsa "geri itilebilir" (redüktabl), eğer gönderilemiyorsa "geri itilemez" (irredüktabl ya da inkarsere) olarak adlandırılır. Strangüle fıtık (boğulmuş fıtık) ise fıtık kesesi içindeki organın kan akımının etkilendiği ve ölümcül komplikasyonların ortaya çıkabileceği bir durumdur. Strangülasyon (boğulma) küçük bir ağızdan çıkan büyük fıtıklarda daha sık görülür. Bu durumda dar olan fıtık boynu kese içeriğindeki organın arteriyal kan akımını (atar damar), venöz drenajını (toplar damar) ya da her ikisini birden bozar.

Fıtık içeriği ile fıtık kesesi arasındaki yapışıklıklar, fıtık içeriğinin yakalanarak barsak tıkanıklığı boğulması strangulasyon (boğulma) oluşmasına zemin hazırlar. Boğulmanın daha az görülen tipi Richter fıtığıdır. Richter fıtığında barsağın bir kenarı fıtık kesesine sıkışır ve barsak tıkanıklığı olmaksızın barsak damarlarının sıkışmasına bağlı olarak boğulma olur. Eksternal (dış) fıtık karın duvarını oluşturan tüm tabakalardan dışarı sarkmayı, internal (iç) fıtık ise iç organların karın zarındaki bir zayıf noktadan, açıklıktan sarkmasını ifade eder. İnguinal (kasık) fıtıkları direkt ya da indirekt olarak ayrılırlar. İndirekt kasık fıtıklarında fıtık kesesi erkeklerde skrotuma kadar inebilir. Direkt ve indirekt kasık fıtıklarının tedavisi benzerdir.