İnsizyonel Ve Ventral Fıtıklar

Tedavisi en zor olan fıtık türleridir. İnsizyonel fıtıklar; geçirilmiş ameliyatlardan sonra kesi ameliyat yerinde oluşan aşırı gerilme ya da sıklıkla ameliyat sonrası enfeksiyonlar nedeniyle gelişen yetersiz iyileşme sonucu oluşur. Bu fıtıklar zaman içerisinde büyüyerek ağrı, bağırsak tıkanıklığı, barsakta sıkışma veya boğulmaya neden olabilirler. inkarserasyon ve strangulasyona neden olur. Şişmanlık, ileri yaş, beslenme bozukluğu, asit, gebelik, kronik akciğer hastalığı, şeker hastalığı ve kabızlık karın içi basıncını arttırarak kesi yeri fıtığı oluşması için olumsuz koşulları oluşturur. Şişmanlık çok fazla boyutta kalın skar dokusu oluşumu ve büyük omental kitle nedeniyle, karın duvarındaki gerilimin artıp, insizyonal herni gelişmesine neden olabilir. Kronik akciğer hastalığı ve diabetes mellitus da insizyonel fıtık oluşumunda risk faktörleri olarak tanımlanmaktadır. Kortikosteroid ve kemoterapide kullanılan ilaçlar, cerrahi alan infeksiyonları da yara iyileşmesini bozarak insizyonel fıtık gelişme riskini arttırır. İnsizyonel fıtıkların laparotmilerin %10’undan fazlasında oluştuğu bildirilmektedir.