Göbek Fıtıkları

Göbek fıtıkları linea albanın göbek açıklığından meydana gelir ve bu tür fıtıklara sık rastlanır. Bebeklerde bu bölgede açıklık doğuştan getirilir ve göbek bağı ile ilişkilidir ve genellikle 2 yaş civarında kendiliğinden kapanır. Çocuklarda bu fıtığa bağlı problemler nadir olmasına karşın 5 yaşından sonra halen kapanmamışsa sıklıkla ameliyat gerekir. cerrahi onarım gerekir. Yetişkinlerde göbek fıtığı büyük oranda sonradan gelişen bir hastalıktır. Bu hastalık daha çok kadınlarda ve gebelik, şişmanlık, asit ya da karın distansiyonu gibi karın içi basıncını artıran durumları olan hastalarda sıktır. Göbek fıtığı orta hatta tek aponevrotik çaprazlaşması olan bireylerde normalde fibrillerin üçlü çarplazlaştığı bireylerle karşılaştırıldığında daha sık görülmektedir. Strangülasyon nadirdirfakat kronik asitin eşlik ettiği hastalıklarda strangülasyon ve kese perforasyonu görülebilir. Muayene sırasında zor tespit edilen küçük ve semptom vermeyen göbek fıtıklarında tedavi gerekmez. Ancak büyük fıtıklar, fıtığın boğulması gibi durumlar varsa fıtık ameliyat edilmelidir. Göbek fıtıkları kapalı olarak yani laparoskopik yaklaşımla kolayca onarılabilmektedir. Bu teknikte fıtığın tekrar etme riski azdır ve ameliyat sonrası daha az problem olması tekniğin kullanılırlığını artırmıştır. Geniş hernisi ve semptomu, inkarserasyon, fıtığın üzerini örten deride incelenmesi olan ya da kontrol edilemeyen asiti olan yetişkinlerde göbek fıtığı tamir edilmelidir. Geniş herni, fıtığın semptomatik olması, inkarserasyon, fıtığın üzerini örten deride incelme ya da kontrol edilemeyen asit durumu olan yetişkinlerde göbek fıtığı tamir edilmelidir. Asitli hastalarda göbek fıtığının spontan rüptürü perionit ve ölümle sonuçlanır. Geniş göbek fıtıkları laparoskopik yaklaşımla intraabdominal yama yerleştirilerek kolayca tamir edilebilmektedir. Bu teknik nüks oranını ve daha az komplikasyona neden olacağından büyük göbek fıtıklarında kullanılmalıdır.