Fıtıkların Ameliyatsız Tedavisi Var Mıdır?

Kasık fıtığının doğal seyri olan ilerleyici büyümesi ve zayıflığı yanında inkarserasyon ve strangulasyon riski nedeniyle birçok cerrah inguinal herni tespit ettiğinde ameliyat önerilir. Kısa yaşam beklentisi olan yada minimal semptomlu fakat ciddi komorbid hastalığı olan hastalar bunun dışındadır. Böyle bir çalışma yürüyor olmasına karşın özellikle asemptomatik hastalarda ameliyat ile gözlemin doğrudan karşılaştırıldığı bir çalışma yoktur. Fıtık bağları Avrupa’da daha sık kullanılmaktadır ve hernilerde semptomatik düzeltme sağlayabilir. Doğru ölçülmesi ve yerleştirilmesi önemlidir. Herni kontrolü hastaların yaklaşık %30’unda rapor edilmiştir. Fıtık bağı kullanımıyla birlikte olan komplikasyonlar testiküler atrofi, ilioinguinal ya da femoral nörit ve herni inkarserasyonudur. Yüksek komplikasyon ve özellikle strangulasyon insidansı nedeniyle genellikle kabul edilen görüş femoral herniler için nonoperatif tedavi kullanılmamasıdır.