Fıtıklar Tekrar Eder Mi?

Fıtık nüks (tekrar etme) oranı değişkendir fakat ameliyat sonrası 10 yıl içinde tekrar riski %1-3 kadar düşük düzeylerdedir. Birçok fıtık onarımdan sonraki 2 yıl içinde nüks eder. Genelde nükler gerilimsiz onarımlarda düşük, anatomik onarımlarda yüksektir.

Fıtık tekrarı genellikle aşırı gergin onarım, gözden kaçmış fıtık, onarımın yeterli kas dokusu içermemesi, yetersiz yama boyutu ve yamanın uygunsuz yerleştirilmesi gibi teknik faktörlere bağlı olabilir.

Fıtık nüksü keza ilk ameliyatta değerlendirilmesi gereken gevşek iç ringin kapatılmasındaki yetersizlikten de olabilir.Fıtık nüksüne neden olan diğer faktörler,artmış karın içi basınç,kronik öksürük,derin kesi enfeksiyonlar ve yarada kötü kollajen formasyonudur. Nüks en çok direkt hernisi olan hastalarda olur ve sıklıkla inguinal kanal tabanında sütur hattı geriliminin en fazla olduğu pubik tüberkül kenarından gelişir, Primer onarım sırasında aşırı gerilim olduğunda gevşetici insizyonların yapılması nüksün azaltılmasına yardımcı olur. Nüks fıtıkların ameliyatında genellikle prostetik yama kullanılır ve fıtık onarılır. Nüks fıtıklar laparoskopik yolla başarı ile onarılabilmektedir. Yama konularak ameliyat yapıldığından dolayı hastalarda fıtık tekrarı da daha düşük olarak bildirilmektedir.

Tekrar etmiş fıtıkların (Nüks) en iyi tedavisi farklı bir yaklaşımla başka bir yama yerleştirilmesidir. Shouldice onarımının %2 den daha az bir nüks oranınına sahip olduğu gösterilmiştir. Gerilimsiz yöntemlerin kullanılmadığı onarımlar arasındaki en düşük nüks oranıdır. Yapay yamalı yada yamasız tekniklerin karşılaştırıldığı 58 makalenin değerlendirildiği yeni bir meta analiz çalışmasında yama kullanlmasıyla nükslerin yaklaşık %60 oranında azaltıldığı gösterilmiştir.