Fıtıklar Ne Kadar Sıklıkta Görülürler?

Fıtık genel bir problemdir; ama yine de gerçek sıklığı bilinmemektedir. Toplumun %5’inde karın duvarı fıtığı gelişebileceği beklenir, fakat sıklık daha yüksek olabilir. Fıtıkların yaklaşık %75’i kasıkta oluşur. Bunların 2/3’ü indirekt geri kalanı direkt kasık fıtığıdır.

Ulusal cerrahi istatistiklere göre tüm karın duvarı fıtıklarının %15-20’sini insizyonel herni (geçirilmiş ameliyatlardan sonra kesi yerlerinden gelişen), %10’unu umblikal (göbek) ve epigastrik (karın duvarı) fıtıklar, yaklaşık %5’ini femoral fıtıklar ve geri kalanını da nadir görülen fıtıklar oluşturmaktadır. Kasık fıtığı erkeklerde kadınlardan 25 kat daha fazla görülür. Cinsiyet dikkate alınmazsa indirekt kasık fıtıkları en sık görülen fıtık tipidir. Erkeklerde indirekt fıtıklar direkt fıtıklardan iki kat daha fazla görülür. Direkt herni kadınlarda son derece nadir görülür.

Kadınlarda göbek fıtıkları 2 kat daha sık görülür. Ameliyatlar sonrasında kesi yerlerinden gelişen insizyonel fıtıklar kadınlarda daha sık görülürler. Hem indirekt kasık fıtığı ve hem de femoral fıtıklar sağ tarafta daha sık görülür. Kadınlarda femoral herniler 10 kat, umbilikal herniler ise 2 kat daha sık görülür. Femoral herni kadınlarda erkeklerden daha çok görülmesine karşın yine de kadınlarda en sık görülen herni tipi inguinal hernidir. Femoral herni erkeklerde nadirdir. Femoral hernisi olan kadınların %10’unda, erkeklerinde %50’sinde ya inguinal herni de vardır ya da gelişecektir.

İnsizyonel herniler kadınlarda erkeklerden iki kat daha sıktır. Yaşla birlikte hem fıtık gelişimi ve hem de fıtıkların boğulma riski artmaktadır. Fıtıklar yaşla birlikte artarlar. Fıtıkların boğulması ciddi sonuçlar doğurabileceğinden teşhis konulduğunda fıtığın ameliyatla tedavisinin yapılması önerilir.