Anatomi

Kasık bölgesi (İnguinal bölge) karın ön duvarında yeralır. Sınırları üstte spina iliaka anterior hizasından, medialde linea alba hattından ve lateralde inguinal ligamentle ayrılır. Kasık bölgesinin içinde inguinal ve femoral kanallar vardır. İnguinal kanal erişkinde yaklaşık 4 cm. uzunluğundadır. İnguinal ligamanın 4-5 cm.üzerinde uzanır. Femoral kanal İnguinal ligamanın altındadır 1.5-2 cm uzunluğundadır.

Kasık bölgesi karın duvarının katları:

  • 1. Cilt.
  • 2. Subkutan veya superfisial fasya (Camper ve Scarpa) bunlar yağ dokusu içerir.
  • 3. İnnominant fasya (Galloudet) oblik kas fasyasının eksternal veya superfisial tabakasıdır.
  • 4. Eksternal oblik aponevroz inguinal (poupart), lacunar (gimbernant).
  • 5. Erkekte spermatik kordon, kadında uterusun yuvarlak ligamanı.
  • 6. Transversus abdominis kası ve aponevrozu internal oblik kas, falx inguinalis (Henle) tendon konjuan.
  • 7. Fasya transversalis ve aponevrozu ile pektineal ligaman (Cooper) iliopubik trakt falx inguinalis.
  • 8. Preperitoneal konnektif doku.
  • 9. Periton.
  • 10. Superfisial ve derin İnguinal halka